(08.00-16.00)

Strategi

+Watt har valt att producera högkvalitativa produkter genom att använda de bästa råvarorna som finns tillgängliga på marknaden. Vi använder vårt eget laboratorium och producerar alla produkter som säljs i egen fabrik vilket garanterar maximal kontroll över produktionsprocessen. Detta skiljer oss mot många av våra konkurrenter där man använder sig av legotillverkning.


Värden

Grundvärden som styr företagets beslutsprocess är strävan efter kvalitet, hälsa och förbättring av atletisk prestanda.


Mål

Vårt företag syftar till att utveckla, producera och marknadsföra kosttillskott för det dagliga livet och att stödja idrottsprestationer.